ciągnikowy

ciągnikowy
ciągnikowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, ciągnikowywi, {{/stl_8}}{{stl_7}}od rz. ciągnik: Osprzęt, opryskiwacz, pług ciągnikowy. Przyczepa, opona ciągnikowa. Kierowca ciągnikowy. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ciągnikowy — ciągnikowywi «związany z ciągnikiem, z pracą ciągnika, z prowadzeniem ciągnika itp.» Przyczepa ciągnikowa. Pług ciągnikowy. Monter, kierowca ciągnikowy. Ciągnikowe prawo jazdy …   Słownik języka polskiego

  • monter — m IV, DB. a, Ms. montererze; lm M. montererzy, DB. ów «wykwalifikowany robotnik pracujący przy montażu i naprawie maszyn, aparatów, instalacji itp.» Monter ciągnikowy, silnikowy. Zdobyć kwalifikacje na montera samochodowego …   Słownik języka polskiego

  • pług — m III, N. pługgiem; lm M. i 1. D. a «służące do orania narzędzie rolnicze, konne lub ciągnikowe, którego zasadniczą część stanowi korpus płużny składający się ze stalowego lemiesza, podcinającego skiby ziemi, i z odkładnicy, odwracającej i… …   Słownik języka polskiego

  • park — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} duży ogród założony sztucznie lub z wykorzystaniem naturalnych warunków przyrodniczych, z alejkami i ścieżkami spacerowymi oraz z innymi… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pług — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} narzędzie do orania ziemi, złożone z lemiesza tnącego skiby i odkładnicy odwracającej i kruszącej te skiby : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pług konny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”